WROCŁAW

FIZJOTERAPIA

„Ruch może zastąpić niemal każdy lek, ale żaden lek nie zastąpi ruchu.”

Rehabilitacje, opieram o indywidualną pracę z pacjentem, na którą składa się diagnostyka, terapia manualna, oraz odpowiednio dopasowany trening. Aktywność ruchowa jest podstawą zarówno w budowaniu sprawnego i zdrowego ciała, jak i w trakcie powrotu do sprawności. Moją wizją jest poprawa jakości życia wszystkich pacjentów w perspektywie krótko- i długoterminowej.

Czym jest fizjoterapia ortopedyczna?

Fizjoterapia ortopedyczna zajmuje się zachowawczym, niefarmakologicznym leczeniem urazów, chorób i zespołów bólowych narządu ruchu w oparciu o współczesną wiedzę z zakresu nauk medycznych. Nadrzędnym celem fizjoterapii ortopedycznej jest przywracanie, optymalizowanie oraz doskonalenie funkcjonowania pacjenta w kontekście jego codziennych, zawodowych, hobbystycznych oraz sportowych potrzeb ruchowych. Fizjoterapia ortopedyczna skupia się na kilku nadrzędnych celach terapeutycznych – redukcji bólu, stymulowaniu procesów gojenia, przebudowy, kompensacji i adaptacji elementów narządu ruchu (m. in.: kości, stawów, więzadeł, mięśni, ścięgien) oraz poprawie funkcji motorycznych.

WIZYTA

Ile trwa wizyta fizjoterapeutyczna? 

Wizyta fizjoterapeutyczna trwa 50minut. Trening medyczny trwa 60minut. Zapraszam do zapoznania się z ofertą.

 

Jak przygotować się do pierwszej wizyty ? Zapraszam do przeczytania poniższego artykułu.

INTO MOVEMENT